DiMon w pełni realizował wymagania wynikające z obowiązujących w Polsce regulacji prawnych związanych z ustawą AML, a teraz realizuje także te wynikające z wprowadzonej właśnie IV Dyrektywy, gwarantując:

 

  • Zautomatyzowany i szybki proces wyszukiwania transakcji do zarejestrowania

 

System automatycznie importuje dane o każdej transakcji bankowej, a rozbudowane możliwości definiowania kryteriów wyszukiwania transakcji sprawiają, że proces ich identyfikacji jest szybki i automatyczny.

 

  • Możliwość przesyłania informacji do GIIF w postaci plików (dzięki technologii XML)

 

System automatyzuje wypełnianie obowiązków raportowych, umożliwiając eksportowanie danych w przyjętym formacie XML.

 

  • Wsparcie z tytułu zmian legislacyjnych

 

Sygnity, za którą stoi osiem lat doświadczeń wynikających ze spełniania wymogów ustawy AML, gwarantuje utrzymanie ciągłości biznesowej przy wdrożeniu modyfikacji systemu DiMon dostosowujących go do wymogów IV Dyrektywy.

 

  • Oszczędność czasu i pieniędzy

 

Wykorzystanie systemu DiMon i wieloletniego doświadczenia Sygnity w zakresie dostarczania infrastruktury IT instytucjom finansowym, ogranicza zakres inwestycji, jakie wiązałyby się z koniecznością jej przebudowy, a automatyzując procesy wynikające z nowych wymogów, przynosi także bieżące oszczędności, będące efektem ograniczenia nakładu pracy zespołu wdrażającego zarówno po stronie Sygnity jak i instytucji finansowej.

 

  • Kompleksowa obsługa przy wdrożeniu i pełne wsparcie później

 

Pełny support przy wdrożeniu systemu, poczynając od analizy i projektowania, poprzez programowanie, testowanie i wdrożenie a skończywszy na serwisowaniu, nie wyklucza pełnej obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej systemu.

 

Monitorowanie transakcji i weryfikacja klientów oraz powiązań między nimi wiąże się z koniecznością przetworzenie tak wielkiej liczby danych, że manualne zarządzanie procesem mogłoby doprowadzić do katastrofy. Zważywszy nie tylko na czasochłonność tego procesu, ale i konieczność angażowania specjalistów o różnych kompetencjach byłoby bowiem obarczone ryzykiem błędu, który dla instytucji zaufania publicznego, nie byłby akceptowalny.

 

DiMon pozwala na zoptymalizowanie procesów weryfikacyjnych, a jego działanie, w ogromnym uproszczeniu, przypomina SPID Basel. Mimo że analizuje inne zakresy danych pod innym kątem – umożliwia ich zbieranie z wielu różnych źródeł, agreguje je i automatycznie interpretuje na podstawie określonych, wbudowanych kryteriów, nie wyłączając przy tym możliwości rozbudowywania ich o kolejne, własne moduły.