DiMON odpowiedzią na wyzwania związane z nowelizacją ustawy AML

Odpowiedzią na nowe wyzwania pozostaje system, który spełnił wymogi wprowadzone ustawą AML już w 2010 roku. DiMon funkcjonujący w większości komercyjnych banków od ośmiu lat, został przez firmę Sygnity dostosowany do wymagań IV Dyrektywy, znacznie ograniczając koszty, które wiązałyby się z koniecznością inwestycji w nową infrastrukturę, a co ważniejsze, wyłączając ryzyko niezrealizowania nowych obowiązków, a…

Więcej

Jakie zmiany wprowadza IV Dyrektywa AML?

Nowelizacja ustawy AML (z ang. Anti-Money Laundering) wprowadza kilka istotnych zmian w prawie bankowym. Jakich? Najważniejsze zmiany wynikające z IV Dyrektywy AML dotyczą: wzrostu znaczenia i rozbudowania podejścia opartego o ocenę ryzyka prania pieniędzy, rozszerzenia zakresu pojęć istotnych z punktu widzenia ryzyka prania pieniędzy (m.in. osób zajmujących eksponowane stanowiska politycznie, beneficjentów rzeczywistych), zwiększenia zakresu stosowania…

Więcej

Czym jest IV Dyrektywa AML?

Nowe, większe wymagania regulatorów nie skończyły się jednak na sprawozdawczości obligatoryjnej. W 2010 roku ustawodawcy uznali, że instytucje finansowe powinny aktywniej włączyć się w walkę przeciw praniu pieniędzy i terroryzmowi. Wtedy też została przyjęta pierwsza ustawa dotycząca zagadnień związanych z przeciwdziałaniem tzw. praniu brudnych pieniędzy, która pod rygorem odpowiedzialności karnej obligowała instytucje finansowe do rejestracji…

Więcej