Narzędzie SPID Basel III to rozwiązanie problemów związanych z zagadnieniem sprawozdawczości obligatoryjnej

Agreguje i przetwarza dane, a także generuje raporty, dostosowując ich formę do potrzeb MF, KNF, BFG i NBP, automatyzując cały proces sprawozdawczy w oparciu o detaliczne dane źródłowe. Sprawdź, co jeszcze oferuje nasz system!