Rosnące wymagania regulatorów wymagają korzystania z zaawansowanych systemów IT. Takim rozwiązaniem jest oferowany przez Sygnity system SPID BASEL III.

Narzędzie SPID BASEL III, a w zasadzie jego czwarta inkarnacja, które w komercyjnych bankach funkcjonuje od początku wieku, jest odpowiedzią na rosnące wymagania regulatorów – mówi Wiesław Wyszogrodzki. – SPID agreguje i przetwarza dane, a także generuje raporty, dostosowując ich formę do potrzeb MF, KNF, BFG i NBP, automatyzując cały proces sprawozdawczy w oparciu o detaliczne dane źródłowe. Zdejmuje również z banków konieczność inwestycji w nową infrastrukturę przy każdej większej zmianie obowiązującego prawa.

SPID Basel III optymalizuje procesy związane ze sprawozdawczością obligatoryjną, umożliwiając tworzenie raportów do Ministerstwa Finansów, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Komisji Nadzoru Finansowego i Narodowego Banku Polskiego, w wymaganym standardzie XBRL i odpowiedniej dla każdego formie, nawet jeśli importowane są w formie plików .xls.

Więcej o narzędziu SPID BASEL III przeczytasz w sekcji poświęconej systemom Sygnity.