Sprawozdawczość obligatoryjna i IV Ustawa AML bez tajemnic

Pobierz bezpłatny e-book i zobacz, jak nasze systemy pomagają sprostać kolejnym wyzwaniom stawianym przez prawo bankowe

Wydawcą serwisu jest Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 02-797), przy ul. Franciszka Klimczaka 1, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000008162; NIP 5860005293..