SPID Basel III optymalizuje procesy związane ze sprawozdawczością obligatoryjną, umożliwiając tworzenie raportów do Ministerstwa Finansów, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Komisji Nadzoru Finansowego i Narodowego Banku Polskiego, w wymaganym standardzie XBRL i odpowiedniej dla każdego formie, nawet jeśli importowane są w formie plików .xls.

 

– Bez niego obowiązki sprawozdawcze wymagałby wykonania wielu żmudnych i powtarzalnych czynności kilkunastu osób z różnych działów, co z jednej strony mogłoby skutkować brakiem konsekwencji, z drugiej – pomyłkom, o niskiej efektywności pracy w arkuszu kalkulacyjnym nie wspominając – mówi Wiesław Wyszogrodzki.

 

Praca całej rzeszy analityków, przy comiesięcznym cyklu raportowym, byłaby ponadto skoncentrowana wyłącznie na czyszczeniu danych i raportowaniu, zmniejszając ilość czasu potrzebnego na ich analizę i interpretację, a więc działalność biznesową. Zresztą, w niej także pomagają funkcjonalności narzędzia dostarczanego przez Sygnity. System SPID oferuje bowiem możliwość przeprowadzania symulacji z użyciem zarówno rzeczywistych, jaki i hipotetycznych danych, co daje możliwość spełnienia wymagań zarówno w zakresie stress-testów, jak i weryfikacji podjętych decyzji biznesowych.

 

– Za funkcjonalnościami SPID Basel stoją nie tylko programiści, ale zwłaszcza analitycy. To oni, tworząc reguły badające zależności pomiędzy poszczególnymi danymi, dbają o to, by narzędzie nie tylko odpowiadało wymogom prawnym, ale także spełniało funkcje biznesowe – podkreśla Wiesław Wyszogrodzki. To właśnie ten zespół specjalistów, którzy od wielu lat wdrażają kolejne funkcjonalności, jest gwarancją, że SPID zawsze był i będzie należał do najlepszych tego typu rozwiązań w Polsce.

 

System SPID coraz bardziej staje się platformą analityczną, która nie tylko pozwala na organizację w pełni automatycznego procesu sprawozdawczego, ale również na zaangażowanie zespołów merytorycznych w proces poszukiwania efektywnych kierunków rozwoju biznesu – dodaje Tomasz Kokot, Dyrektor Jednostki Biznesowej odpowiedzialnej za Systemy Sprawozdawcze i Analityczne w Sygnity.

 

SPID rejestruje także wszelkie zmiany danych w procesach sprawozdawczych, co ważne jest z punktu widzenia Rekomendacji KNF – D oraz, które służą zwiększeniu poziomu bezpieczeństwa IT w bankach oraz usprawnieniu nadzoru i zarządzania ryzykiem w tych obszarach.