2000  SPID Webis narzędzie do sprawozdawczości obligatoryjnej
2005 SPID BFG

SPID KG

pierwsze moduły analityczne
20010 – 2013 SPID BPN

SPID MF

SPID Basel II

dalszy rozwój modułów analitycznych
2015 SPID Basel III

SPID LIQ

system analityczny z funkcją raportowania obligatoryjnego
2016 SPID BASEL III – akty delegowane

SPID LIQ – akty delegowane

SPID MFBFG

system analityczny z funkcją raportowania obligatoryjnego
2018+ Luka Płynności

Ryzyko Stopy Procentowej

system analityczny z funkcją raportowania obligatoryjnego