Odpowiedzią na nowe wyzwania pozostaje system, który spełnił wymogi wprowadzone ustawą AML już w 2010 roku. DiMon funkcjonujący w większości komercyjnych banków od ośmiu lat, został przez firmę Sygnity dostosowany do wymagań IV Dyrektywy, znacznie ograniczając koszty, które wiązałyby się z koniecznością inwestycji w nową infrastrukturę, a co ważniejsze, wyłączając ryzyko niezrealizowania nowych obowiązków, a tym samym – sankcji.

Zalety systemu:

  • Zautomatyzowany i szybki proces wyszukiwania transakcji do zarejestrowania.
  • Możliwość przesyłania informacji do GIIF w postaci plików (dzięki technologii XML).
  • Wsparcie z tytułu zmian legislacyjnych.
  • Oszczędność czasu i pieniędzy.
  • Kompleksowa obsługa przy wdrożeniu i pełne wsparcie później.

Więcej informacji o systemie DiMON znajdziesz w sekcji poświęconej rozwiązaniom IT oferowanym przez Sygnity.