regulacjebankowe.pl

portal finansowy

Czym jest IV dyrektywa AML?
Regulacje bankowe

Czym jest IV dyrektywa AML?

Zanim odpowiemy na pytanie, czym właściwie jest IV dyrektywa AML, warto przede wszystkim zastanowić się, skąd pochodzi wyżej wspomniany skrót. AML to skrót od Anti- Money Laundering. Pod tym pojęciem kryją się wszelkie działania podejmowane przez instytucje oferujące usługi finansowe, a które powinny mieć na celu eliminację zjawiska prania brudnych pieniędzy. Oczywiście działania te dotyczą głównie banków. Natomiast IV dyrektywa AML została wystosowana przez Parlament Europejski i Radę UE 20 maja 2015 roku i dotyczy zapobiegania wykorzystywania systemu finansowego właśnie w celu między innymi prania pieniędzy, a także finansowania terroryzmu. Oczywiście kraje członkowskie zostały zobowiązane do zastosowania się do nowych regulacji. W Polsce odpowiednie regulacje wprowadzona ustawą dnia 1 marca 2018 roku.

IV dyrektywa AML – cele i założenia

Dlatego właściwie wystosowano IV dyrektywę AML? Warto przede wszystkim podkreślić, że IV dyrektywa AML stanowi jeden z elementów szerszego pakietu regulacji wprowadzonych przez Unię Europejską, a które mają na celu znaczne zwiększenie transparentności rynku finansowego.

Przede wszystkim IV dyrektywa AML w intencji włodarzy UE ma za zadanie również uszczelnić system podatkowy, a także w znacznej mierze zapobiegać finansowaniu działalności przestępczej. Mamy tutaj na myśli przede wszystkim przestępczość podatkową, a także korupcję. Dzięki stosowaniu się do zapisów IV dyrektywy AML znacznie powinna zwiększyć się również transparentność transakcji finansowych. Również znacznie przejrzystsza powinna być działalność różnorodnych podmiotów korporacyjnych.

Również jednym z głównych celów wyżej wspomnianej dyrektywy jest działanie przeciwko unikaniu opodatkowania. W ramach jej zapisów chroniony jest również obrót gospodarczy. Przepisy zawarte w dyrektywie mogą być również zastosowane przy różnorodnych działaniach zapobiegających wyłudzaniu podatku VAT.

IV dyrektywa AML w Polsce

Oczywiście zapisy IV dyrektywy AML zostały również wprowadzonego polski rynek finansowy, jako że jesteśmy jednym z krajów członkowskich UE. Bezpośrednią implementacją IV dyrektywy AML była ustawa z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwana również skrótowo Ustawą AML. Ustawa wprowadza wiele obostrzeń na podmioty rynku finansowego, których nieprzestrzeganie grozi surowymi karami. Za różnego rodzaju uchybienia instytucje finansowe mogą zapłacić nawet do 5 mln Euro kary. Więcej o Ustawie AML przeczytasz tutaj.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *